Consultații ale experților în domeniul
evidenței contabile și fiscale

Avem mai mult de 20 ani de experiență în acest domeniu și Vă asigurăm
că veți obține întotdeauna cea mai bună soluție.

Soluțiile care
ating obiectivele

Ținerea evidenței contabile și fiscale

Acest serviciu include o gamă largă de servicii de evidență contabilă, începînd cu prelucrarea și sistematizarea documentelor primare și terminînd cu intocmirea și prezentarea rapoartelor fiscale pentru inspectoratul fiscal de stat, departamentul de statistică și fondul de asigurări sociale si medicale obligatorii.

Outsourcing

Acest serviciu oferă posibilitatea de a beneficia de servicii de evidență contabilă la un nivel profesional înalt, la un preț accesibil, fara necesitatea unui birou, fără plata impozitului pe salariu, etc, întrucît se plătește doar prețul serviciului solicitat.

Organizarea contabilităţii financiare

De asemenea, oferim servicii de evidenta contabila pentru intreprinderi nou create sau pentru optimizarea contabilitații in cadrul companiilor deja existente, ceea ce duce la reducerea semnificativă a riscurilor financiare si fiscale.

Restabilirea evidenței contabile

Acest serviciu vă va ajuta să evitați multe probleme. Restabilirea evidentei contabile se efectuează în întreprinderile în care nu a fost tinuta evidenta contabila, nu au fost salvate datele evidentei contabile sau a fost organizata în mod necorespunzător, pentru a se evita sancțiuni din partea organelor autorizate de control.

Noi oferim


consultații în domeniul evidenței contabile și fiscale pentru persoane fizice si juridice